CTY TNHH NGÔ GIA PHÁT - THỜI TRANG CỔ BO

Công ty hiện có gần 200 máy dệt kim 100% do Nhật Bản sản xuất. Gồm các loại cơ tự động, tự động vi tính, jacquar vi tính từ các thương hiệu nổi tiếng của Nhật như Shimaseiki, Matsuya, Mitsuboshi.

  • Shimaseiki: từ 52” ÷ 80”
  • Matsuya: 40”
  • Mitsuboshi: 40” ÷ 64”

  • Dịch vụ
  • 10/01/2017
  • Lượt xem: 3165
Báo giá