Cổ bo áo thun kiểu sọc tổ ong CK18
Cổ bo áo thun kiểu sọc tổ ong CK18

Cổ bo áo thun kiểu sọc tổ ong CK18 là sản phẩm cổ bo kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi Polyester chất lượng.

Cổ bo áo thun kiểu sọc CK17
Cổ bo áo thun kiểu sọc CK17

Cổ bo áo thun kiểu sọc CK17 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi CVC chất lượng.

Cổ bo áo thun kiểu sọc CK16
Cổ bo áo thun kiểu sọc CK16

Cổ bo áo thun kiểu sọc CK16 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi CVC chất lượng.

Cổ bo áo thun kiểu sọc hạt mè CK15
Cổ bo áo thun kiểu sọc hạt mè CK15

Cổ bo áo thun kiểu sọc hạt mè CK15 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi CVC chất lượng. Sản phẩm có pha thêm sợi Spandex nên co giãn rất tốt.

Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK13
Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK13

Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK13 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi CVC chất lượng.

Cổ bo áo thun chân chim CK12
Cổ bo áo thun chân chim CK12

Cổ bo áo thun chân chim CK12 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi Polyester chất lượng.

Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK10
Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK10

Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK10 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi TC chất lượng.

Cổ bo áo thun 2 da CD10
Cổ bo áo thun 2 da CD10

Cổ bo áo thun 2 da CD10 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi Polyester chất lượng. Sản phẩm có pha thêm sợi Spandex nên co giãn rất tốt.

Báo giá