Cổ bo áo thun trơn CM08
Cổ bo áo thun trơn CM08

Cổ bo áo thun trơn CM08 là sản phẩm cổ bo áo thun trơn được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi Polyester chất lượng.

Cổ bo áo thun trơn 3 gân CM09
Cổ bo áo thun trơn 3 gân CM09

Cổ bo áo thun trơn 3 gân CM09 là sản phẩm cổ bo áo thun trơn được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi PE chất lượng.

Cổ bo áo thun trơn CM09 melan
Cổ bo áo thun trơn CM09 melan

Cổ bo áo thun trơn CM09 melan là sản phẩm cổ bo áo thun trơn được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi PE chất lượng.

Báo giá