Bo áo khoác RJ09
Bo áo khoác RJ09

Bo áo khoác RJ09 là sản phẩm bo áo khoác trơn được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi Polyester chất lượng.

Cổ bo áo thun trơn CM08
Cổ bo áo thun trơn CM08

Cổ bo áo thun trơn CM08 là sản phẩm cổ bo áo thun trơn được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi Polyester chất lượng.

Cổ bo áo thun kiểu sọc tổ ong CK18
Cổ bo áo thun kiểu sọc tổ ong CK18

Cổ bo áo thun kiểu sọc tổ ong CK18 là sản phẩm cổ bo kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi Polyester chất lượng.

Cổ bo áo thun kiểu sọc CK17
Cổ bo áo thun kiểu sọc CK17

Cổ bo áo thun kiểu sọc CK17 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi CVC chất lượng.

Cổ bo áo thun sọc ngang CS13
Cổ bo áo thun sọc ngang CS13

Cổ bo áo thun sọc ngang CS13 là sản phẩm cổ bo áo thun sọc ngang được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi TC chất lượng. Sản phẩm có pha thêm sợi Spandex nên co giãn rất tốt.

Cổ bo áo thun sọc ngang CS11
Cổ bo áo thun sọc ngang CS11

Cổ bo áo thun sọc ngang CS11 là sản phẩm cổ bo áo thun sọc ngang được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi PE chất lượng. Sản phẩm có pha thêm sợi Spandex nên co giãn rất tốt.

Cổ bo áo thun sọc ngang CS10
Cổ bo áo thun sọc ngang CS10

Cổ bo áo thun sọc ngang CS10 là sản phẩm cổ bo áo thun sọc ngang được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi TC chất lượng. Sản phẩm có pha thêm sợi Spandex nên co giãn rất tốt.

Cổ bo áo thun sọc ngang CS09
Cổ bo áo thun sọc ngang CS09

Cổ bo áo thun sọc ngang CS09 là sản phẩm cổ bo áo thun sọc ngang được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi Polyester chất lượng. Sản phẩm có pha thêm sợi Spandex nên co giãn rất tốt.

Cổ bo áo thun kiểu sọc CK16
Cổ bo áo thun kiểu sọc CK16

Cổ bo áo thun kiểu sọc CK16 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi CVC chất lượng.

Cổ bo áo thun kiểu sọc hạt mè CK15
Cổ bo áo thun kiểu sọc hạt mè CK15

Cổ bo áo thun kiểu sọc hạt mè CK15 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi CVC chất lượng. Sản phẩm có pha thêm sợi Spandex nên co giãn rất tốt.

Cổ bo áo thun trơn 3 gân CM09
Cổ bo áo thun trơn 3 gân CM09

Cổ bo áo thun trơn 3 gân CM09 là sản phẩm cổ bo áo thun trơn được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi PE chất lượng.

Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK13
Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK13

Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK13 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi CVC chất lượng.

Cổ bo áo thun chân chim CK12
Cổ bo áo thun chân chim CK12

Cổ bo áo thun chân chim CK12 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi Polyester chất lượng.

Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK10
Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK10

Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK10 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi TC chất lượng.

Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK9
Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK9

Cổ bo áo thun kiểu sọc 2x1 CK9 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi CVC chất lượng. Sản phẩm có pha thêm sợi Spandex nên co giãn rất tốt.

Cổ bo áo thun CD11
Cổ bo áo thun CD11

Cổ bo áo thun CD11 là sản phẩm cổ bo áo thun kiểu sọc được Công ty Ngô Gia Phát dệt từ sợi Polyester chất lượng. Sản phẩm có pha thêm sợi Spandex nên co giãn rất tốt.

Báo giá