Cụ thể, theo nghị quyết 20 ngày 28-2-2020 của Chính phủ, Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do chính phủ thực hiện.

Bên cạnh đó, chỉ cấp phép xuất khẩu tối đa 25% sản lượng khẩu trang sản xuất trong nước, 75% số khẩu trang do các doanh nghiệp trong nước sản xuất được dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước.

Chế độ cấp phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang thời gian qua không áp dụng với các doanh nghiệp chế xuất (doanh nghiệp sản xuất chuyên phục vụ xuất khẩu) đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và doanh nghiệp gia công khẩu trang y tế cho thương nhân nước ngoài đã ký hợp đồng gia công trước 1-3-2020.

Để gỡ vướng cho các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn trong nước thời gian tới, Bộ Tài chính vừa kiến nghị Chính phủ sửa quy định cấp phép xuất khẩu khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn trong nghị quyết 20.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng cho phép Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế theo hướng không giới hạn số lượng xuất khẩu sau khi Bộ Y tế mua đủ số lượng vật tư y tế, khẩu trang y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng bỏ cấp phép xuất khẩu khẩu trang y tế kể từ ngày 16-5-2020.

Trước đó, ngày 24-3-2020, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì hiệp thương giá theo quy định của pháp luật khi mua sắm khẩu trang y tế và các vật tư, thiết bị phòng chống dịch được sản xuất trong nước như khẩu trang vải kháng khuẩn, sinh phẩm chẩn đoán COVID-19. Đồng thời yêu cầu Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp danh mục các mặt hàng thực hiện hiệp thương giá.

Sau đó, Bộ Y tế đã thỏa thuận mua của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á các mặt hàng LightPower SARS-CoV-2 1 RT-rPCR Kid - sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm virus Corona.

Đối với các mặt hàng khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn sản xuất trong nước, bộ trang phục chống dịch sản xuất trong nước, Ban Chỉ đạo quốc gia, phòng chống dịch COVID-19 đã đồng ý cho Bộ Y tế duyệt mua 60 triệu khẩu trang y tế, 500 ngàn khẩu trang N95 và tương đương, 45 ngàn bộ trang phục chống dịch, 20 ngàn bộ trang phục chống dịch Tyvek.

Đến nay, Bộ Y tế đã chỉ định thầu, ký hợp đồng mua khoảng 46,15 triệu khẩu trang y tế, 268 ngàn khẩu trang N95, 234 ngàn bộ trang phục chống dịch cấp độ 1-2, và 90 ngàn bộ trang phục chống dịch cấp độ 3-4.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và khả năng sản xuất khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, bộ trang phục chống dịch của các doanh nghiệp trong nước, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Y tế thực hiện chào hàng cạnh tranh rút gọn để mua số khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, bộ trang phục chống dịch còn lại.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ Online

  • Tin tức & sự kiện
  • 24/04/2020
  • Lượt xem: 1983
Báo giá